تضمین امنیت با ssl

سایت  ویترین لند دارای گواهینامه امن ssl می باشد وتمامی اطلاعات و خرید فروشنده رمزگذاری شده می باشد و به هیچ وجه امکان سرقت اطلاعات در سایت وجود ندارد.