تعرفه قیمت خرید امتیاز برای فروشنده

1- آسانسور : 

هزینه : 4,000 هزار تومان

توضیحات : زمانی که فروشگاه فروشنده در سایت به پایین رفته و از آنجا که پیدا کردن فروشگاهی که به پایین رفته است جستجو و پیدا کردن فروشگاه و محصولات توسط کاربر سخت میشود , جهت حل این مشکل فروشنده میتواند با خرید امتیاز آسانسور فروشگاه خود را در صدر فروشگاه های سایت قرار دهد. 

2- تخفیف :

هزینه : 16,000 هزار تومان

توضیحات : از آنجا که  افزودن فروشگاه و محصول رایگان و محدود است و قابلیت نمایش در صفحه اصلی را ندارد اما امتیاز تخفیف قابلیت دیده شدن محصول تخفیف مورد نظر شما در سایت اصلی را می دهد. 

3- ویژه:

هزینه : 8,000 هزار تومان

توضیحات : امتیاز ویژه باعث میشود که فروشگاه شما با فروشگاه های رایگان تمایز داشته باشد که کاربر خیلی آسان و راحت میتواند محصولات فروشنده که امتیاز ویژه دارد را پیدا کند.